Number of the records: 1  

Agrotechnická premenlivosť ukazovateľov biologickej racionalizácie jarného jačmeňa

  1. Agrotechnická premenlivosť ukazovateľov biologickej racionalizácie jarného jačmeňa / Ladislav Illéš. -- Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1995. -- 83 s. : 14 obr., 46 tab., lit. jačmeň jarný

Number of the records: 1