Number of the records: 1  

Vidiecka univerzita tretieho veku

  1. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová]. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- 49 s. : ilustr. ; 30 cm. -- Bibliografické odkazy. Terminologický slovník. -- Audience: Pre študentov Vidieckej univerzity tretieho veku. -- ISBN 978-80-552-1339-2 (brož.). seniori * občianskoprávne vzťahy * evidencia nehnuteľností * kataster nehnuteľností * alternatívne riešenie sporov * právo * učebné texty * pracovné zošity