Number of the records: 1  

Wartosc pokarmowa zielonki, kiszonki, siana i suszu z koniczyny perskej (Trifolium resupinatum L.) oraz ocena ich przydatnosci w zywieniu tuczników

  1. RYDZIK, Wladyslaw. Wartosc pokarmowa zielonki, kiszonki, siana i suszu z koniczyny perskej (Trifolium resupinatum L.) oraz ocena ich przydatnosci w zywieniu tuczników. Olsztyn : Wydaw. ART, 1991. 49 s. ISSN 0860-2603.

Number of the records: 1