Number of the records: 1  

Studia nad biosynteza i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride

  1. WITKOWSKA, Danuta. Studia nad biosynteza i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride. Wroclaw : Akademia rolnicza, 1993. 72 s. ISSN 0867-1427.

Number of the records: 1