Number of the records: 1  

Regeneracja in vitro i zmiennosc somaklonalna C. wrightii i mieszanców C. wrightii x C. tolucana

  1. PRZYBECKI, Zbigniew. Regeneracja in vitro i zmiennosc somaklonalna C. wrightii i mieszanców C. wrightii x C. tolucana. Warszawa : Wydaw. SGGW, 1993. 98 s. ISBN 83-00-02784-X.

Number of the records: 1