Number of the records: 1  

Kniha prezence

  1. SVITÁK, Ivan. Kniha prezence : z deníku filozofa : Praha 1948-1958. České Budějovice : Jihočeské nakl., 1990. 173 s.

Number of the records: 1