Number of the records: 1  

Agromech '87

  1. Agromech '87 : Celoštátna konferencia so zahraničnou účasťou. Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1987. 243 s.

Number of the records: 1