Number of the records: 1  

Katalóg vedecko-technických poznatkov pre poľnohospodársku prax 1985. VII

  1. Katalóg vedecko-technických poznatkov pre poľnohospodársku prax 1985. VII. Bratislava : Príroda, 1985. 497 s.

Number of the records: 1