Number of the records: 1  

Pedagogický výskum v niektorých socialistických krajinách

  1. Pedagogický výskum v niektorých socialistických krajinách. Bratislava : Slov. pedag. knižnica, 1985. 61 s.

Number of the records: 1