Number of the records: 1  

Analýza teoretických prístupov k národnému inovačnému systému

  1. ZAJAC, Štefan. Analýza teoretických prístupov k národnému inovačnému systému. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1994. 27 s. ISSN 0862-9137.

Number of the records: 1