Počet záznamov: 1  

Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby v podhorskej a horskej oblasti so zameraním na riešenie krmovinovej základne

  1. Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby v podhorskej a horskej oblasti so zameraním na riešenie krmovinovej základne. Banská Bystrica : Dom techniky ČSVTS, 1988. 403 s.

Počet záznamov: 1