Predregistrácia

Formulár na predregistráciu používateľa do knižnice

Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov
Polia označené znakom * je nutné vyplniť.
Po 3 neúspešných pokusoch o prihlásenie (chybne zadané prihlasovacie údaje) je konto dočasne na 10 minút zablokované. Potom možno prihlásenie zopakovať. Heslo možno zmeniť/resetnúť cez voľbu Zabudnuté heslo.

Upozornenie: Platnosť čitateľského preukazu (ČP) nesúvisí s platnosťou karty ISIC. Platnosť ČP je 365 kalendárnych dní.

Osobné údaje

(Zadajte dátum vo formáte DD.MM.RRRR)

(Telefóne číslo pre doručovanie SMS - formát: 9 nebo 12 čísel)

(Formát: 9 alebo 12 čísel)

Trvalé bydlisko
Kontaktná (prechodná) adresa
Prístupové heslo
Captcha