Jednoduché vyhľadávanie

Prehľadávané zdrojeZmeniť

  • SlPK - Katalóg 183265

Zatvorenie knižnice

  • Dňa má knižnica zatvorené - Z dôvodu technickej údržby zatvorené.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre  [?MAIN_LOCALITY]
Knižnica neposiela upomienky poštou.
Informácie o upomienkach môže každý čitateľ nájsť vo svojom konte.

Katalóg
Online katalóg knižnice poskytuje prehľad o dokumentoch vo fonde, ako sú slovenské a české monografie, učebnice, zborníky, dizertácie a habilitačné práce od r. 1971 (staršie sú spracované iba výberovo), zahraničné monografie, zborníky a dizertácie (okrem českých) od r. 1980, zviazané periodiká od r. 1988, diplomové práce od r. 1988. Staršie dokumenty sú vyhľadateľné v lístkovom katalógu.

E-knihy Flexibooks
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci s Flexibooks.cz umožňuje svojím registrovaným čitateľom požičiavanie e-kníh.
Viac informácií tu.

Bibliografická databáza
Bibliografická databáza SlPK poskytuje relatívne komplexný prehľad o publikáciách z poľnohospodárstva a príbuzných oblastí publikovaných na Slovensku a v zahraničí slovenskými autormi, obsahuje tiež publikačnú činnosť zamestnancov SPU v Nitre. Systematicky sú v databáze spracované publikácie od roku 1993, ojedinele sa vyskytujú aj staršie. Od roku 2003 sú súčasťou databázy aj plné texty, prevažujú však bibliografické záznamy.

Katalóg autorít
Obsahuje autorizované bibliografické údaje, t. j. overené a štandardizované podoby mien autorov, geografických názvov, termínov vyjadrujúcich obsah publikácií (termínov selekčného jazyka) a pod.