Jednoduché vyhľadávanie

UPOZORNENIE
V prípade problému s vystavením žiadanky, kontaktujte slpk-vypozicky@uniag.sk alebo 037/6415 036, resp. 037/6523 337.

Viete, že
... plné texty vybraných titulov z fondu (knihy, skriptá) sú dostupné vo Virtuálnej študovni SlPK? Mimo siete SPU: cez službu TuKAN.
... po prihlásení máte v bibliografickej databáze k dispozícii viac plných textov? Dostupné sú iba na čítanie.
... objednané knihy si môžete nechať doručiť domov poštou?
... objednané knihy si môžete vyzdvihnúť do 10 dní?
... požičané knihy môžete vrátiť aj keď je knižnica zatvorená prostredníctvom boxu na vrátenie kníh?
... ak je kniha iba v študovni, je možná jej výpožička na týždeň alebo na víkend?
... ak nedodržíte výpožičnú lehotu, systém automaticky započíta poplatok za upomienku?
... ak knihu nemáme, môžete navrhnúť jej kúpu?
... požičiavame aj jednotlivé čísla časopisov? Viac tu.

Časopisy objednané v SlPK v roku 2023
Výstupy publikačnej činnosti

Informácia o podporovaných prehliadačoch: Internet Explorer je už nepodporovaný. Použite iný z dostupných prehliadačov (napr. Edge, Chrome, Firefox).