Počet záznamov: 1  

Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných

  1. PINKAVA, Andrej. Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných. 2016. 70 s. Diplomová práca (Ing.). - Katedra Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre. Dostupné na internete: <http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24300>