Počet záznamov: 1  

Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ

  1. RUMANOVSKÝ, Patrik. Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ. 2017. 54 s. Bakalárska práca (Bc.). - Katedra Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre. Dostupné na internete: <http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27572>

Počet záznamov: 1