Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

kniha

Studia nad biosynteza i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride

Witkowska, Danuta
kniha