Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

kniha

Rozšírenie rýb, rozsievková vegetácia a zoobentos v povodí rieky Poprad v pramennej oblasti riek Hornádu a Hnilca

kniha