Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Kungligt seminarium om Jordbruket, EG och Miljön ; Arrangerat av det kgl. danske Landhusholdningsselskab och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Köpenhamn den 20 - 21 november 1989 . Stockholm :  Kungl. skogs- och lantbruksakadem. tidskrift , 1990 . 128 s . [1, z toho voľných 1]