Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 67  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0348734^"
 1. Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR / Mária Capová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2017 . 60 s, [2] s tab príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0]
  book

  book


 2. Hodnotenie výživy a životného štýlu vybranej skupiny seniorov / Miroslava Harbutová ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2016 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24172 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 3. Silver Economy in Rural Regions of Slovakia / Michal Kohut ; supervising lecturer Katarína Melichová , 2016 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23650 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 4. Zdravá výživa s ohľadom na vek seniorov / Mariana Gregorová ; vedúci diplomovej práce Peter Chlebo , 2016 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27492 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 5. Význam pravidelnosti v stravovacom režime / Andrea Saksonová ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2016 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20978 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 6. Výživa osôb vo vyššom veku / Karin Mihaliková ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2016 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU V Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23516 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 7. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./5, Výživa a zdravie seniorov / / [autori Peter Chlebo, Jana Mrázová, Jana Kopčeková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 35 s . ISBN 978-80-552-1338-5 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 8. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./4, Abeceda financií a rozpočtovníctvo / / [autori Boris Šturc, Natália Žoldáková, Peter Szovics] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 32 s . ISBN 978-80-552-1361-3 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 9. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./1, Ako funguje samospráva / / [Eva Balážová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 51 s . ISBN 978-80-552-1369-9 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 10. Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Zlaté Moravce / Terézia Paulová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2015 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17987 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book