Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 68  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0348734^"
 1. Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR / Mária Capová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2017 . 60 s, [2] s tab príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27673 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 2. Zdravá výživa s ohľadom na vek seniorov / Mariana Gregorová ; vedúci diplomovej práce Peter Chlebo , 2016 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27492 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 3. Hodnotenie výživy a životného štýlu vybranej skupiny seniorov / Miroslava Harbutová ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2016 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24172 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 4. Význam pravidelnosti v stravovacom režime / Andrea Saksonová ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2016 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20978 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 5. Výživa osôb vo vyššom veku / Karin Mihaliková ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2016 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU V Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23516 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 6. Silver Economy in Rural Regions of Slovakia / Michal Kohut ; supervising lecturer Katarína Melichová , 2016 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23650 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 7. Výskyt a prevencia alimentárnych ochorení u rizikových skupín obyvateľstva / Mária Hurajová ; vedúci záverečnej práce Lucia Zeleňáková , 2015 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23138 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 8. Enterálna výživa u geriatrických pacientov / Mariana Gášpárová ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2015 . 30 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16934 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 9. Sledovanie príjmu fytochemických látok žiakmi staršieho školského veku a seniormi vo vybranom regióne SR / Gabriel Bujtár ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2015 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22787 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 10. Vplyvy pôsobiace na dĺžku života a zdravotný stav seniorov / Tomáš Bóna ; vedúci záverečnej práce Svätoslav Hluchý , 2015 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21011 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book