Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 58  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0354755^"
 1. 1.CCNA

  CCNA : výukový průvodce / Todd Lammle ; [překlad Jakub Goner] . Brno :  Computer Press , 2016 . 1016 s . ISBN 978-80-251-4602-6 . [1, available for regular loan 0]
  CCNA

  book


 2. Sociológia voľného času : vysokoškolské učebné texty / Denisa Selická, Marcela Šarvajcová, Monika Štrbová . Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa , 2015 . 79 s . ISBN 978-80-558-0830-7 . [1, available for regular loan 0, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 3. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./2, Základy účtovníctva / / [Emília Škorecová a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 44 s, [15] s príl . ISBN 978-80-552-1368-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 4. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./4, Bezpečné a kvalitné potraviny / / [Jozef Golian a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 84 s . ISBN 978-80-552-1371-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 5. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 6. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku : submodul Technika a environment. Pracovný zošit II./7, Obnoviteľné zdroje energie. Odpadové hospodárstvo / / [Juraj Maga a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 44 s . ISBN 978-80-552-1366-8 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 7. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku : submodul Technika a environment. Pracovný zošit II./8, Prevádzková bezpečnosť. Poľnohospodárska technika / / [Štefan Pogran, Zdenko Tkáč a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 42 s . ISBN 978-80-552-1367-5 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 8. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./6, Ako si zachovať zdravé životné prostredie / / [autori Jozef Streďanský, Lenka Lackóová, Viktor Varga] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 42 s . ISBN 978-80-552-1359-0 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 9. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./4, Abeceda financií a rozpočtovníctvo / / [autori Boris Šturc, Natália Žoldáková, Peter Szovics] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 32 s . ISBN 978-80-552-1361-3 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 10. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./3, Záhradná a krajinná architektúra / / [autori Ján Supuka ... et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 48 s . ISBN 978-80-552-1362-0 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book