Výsledky vyhľadávania

 1. Arteterapia ako forma rozhovoru v dennom psychiatrickom stacionári  / Orosová A. .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . VIII. slovenský psychiatrický zjazd 18.-21. jún 2008 : Trnava. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 43, supl. 1 (2008), s. 51  
  C 1611
  článok

  článok

 2. Arteterapia u pacientov so schizofréniou  / Andrea Orosová .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Psychiatria a neurológia . - Č. 18 (2015), s. 8-10  : ilustr., fareb. obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 3. Autoportrét ako forma sebapoznania  / Orosová A. .  Psychiatria pre prax : [suplement] . XIIIth Psychopharmacological symposium : 28. - 30. november 2013, Smolenice : abstrakty. - ISSN 1337-446X . - Roč. 14, č. S1 (2013), s. 51  
  CP 3032
  článok

  článok

 4. Karikatúra - workshop  / Orosová A. .  Psychiatria pre prax : [suplement] . Jarná vedecko-pracovná schôdza Psychofarmakologickej sekcie SPS SLS s témou : Aktuálna prax v psychofarmakológii : 25. - 27. apríl 2014, Košice. - ISSN 1337-446X . - Roč. 15, č. S1 (2014), s. 24  
  CP 3032
  článok

  článok

 5. Myseľ – duch – telo – dôsledky (alebo mandala ako prvok interakcie v arteterapii)  / Orosová A. .  Psychiatria pre prax : [suplement] . XIV. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou : 26. - 28. november, Smolenský zámok : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-446X . - Roč. 16, č. S2 (2015), s. 22  
  CP 3032
  článok

  článok

 6. Záverečný hodnotiaci dotazník v dennom psychiatrickom stacionári  / Orosová A., Miková Z. .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . VIII. slovenský psychiatrický zjazd 18.-21. jún 2008 : Trnava. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 43, supl. 1 (2008), s. 51  
  C 1611
  článok

  článok