Výsledky vyhľadávania

 1. Acute antiarrhythmic effects of atorvastatin and omega-3 fatty acids demonstrated in rats suffering of hypertriacylglycerolemia  / Knezl V. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 18S  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Akútny koronárny syndróm u mladých  / Ondušová D. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 21S  
  C 2635
  článok

  článok

 3. Aliskiren/HCHTZ - kombinovaná liečba. Klinické štúdie medicíny založenej na dôkazoch  / Filipová S. .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 27S-28S  
  C 2635
  článok

  článok

 4. Analýza úmrtí u pacientov so STEMI vo VÚSCH, a. s., Košice  / Moščovič M., Studenčan M. .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 20S  
  C 2635
  článok

  článok

 5. Antihypertenzívna liečba a systolické zaťaženie ľavej komory srdca  / Bulas J. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 11S  
  C 2635
  článok

  článok

 6. Antihypertenzívna účinnosť Eprosartanu  / Škultétyová D. .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 29S  
  C 2635
  článok

  článok

 7. Antihypertenzívna účinnosť Eprosartanu  / Škultétyová D. .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 29S  
  C 2635
  článok

  článok

 8. Asociácia kardiovaskulárneho rizika s vybranými psychosociálnymi faktormi  / Jurkovičová J. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 15S-16S  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Atherogenic index of plasma in three different European countries at different predicted cardiovascular risk. The immidiet study  / Vohnout B. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 25S  
  C 2635
  článok

  článok

 10. CT koronarografia - súčasný prehľad problematiky a skúsenosti jedného centra  / Šimková J. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 23S  
  C 2635
  článok

  článok