Výsledky vyhľadávania

 1. Burden of nosocomial rotavirus gastroenteritis in the paediatric population in Slovakia  / Štefkovičová M., Krištúfková M., Brňová J. .  Antimicrobial Resistance and Infection Control . - Vol. 4, no. Suppl. 1 (2015), s. 93   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 2. Fajčenie a karcinóm pľúc  / Beržinec, P., Čavarová, Z. .  Klinická medicína v praxi [elektronický zdroj] . - ISBN 978-80-8082-741-0 . - CD-ROM, S. 100-104  
  A 400
  článok

  článok

 3. Kardiovaskulárne ochorenia - problém tretieho tisícročia  / Sokolová J. ... [et al.] .  Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326 . - Roč. 6, č. 1-2 (2011), s. 51-59  : ilustr., obr., schéma  
  C 3128
  článok

  článok

 4. Niektoré aktuálne problémy včasnej diagnostiky karcinómu pľúc  / Salát, D., Čulagová, M. .  Klinická medicína v praxi [elektronický zdroj] . - ISBN 978-80-8082-741-0 . - CD-ROM, S. 105-109  
  A 400
  článok

  článok

 5. Overview of geographic distribution of murine herpesvirus (MuHV-4) in Slovakia  / Mistríková J. ... [et al.] .  Geographical overview of incidence of murid herpesvirus 4 (MuHV 4) in Slovakia. Proceedings of the Students' Research Conference Labuda Days III . - S. 59-62   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. Prečo je spotreba antibiotík na Slovensku vyššia v porovnaní s Českou republikou?  / Vladimír Krčméry, Jaroslava Sokolová, Naďa Kulková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 18, č. 2 (2013), s. 22-25  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, mapa  
  CD 59
  článok

  článok

 7. Some experiences with the care of patient with psychiatric disorder  / Radková L. .  Interdisciplinary Healthcare Conference and In[n]ovations [elektronický zdroj] : IHCO 2017 : abstract book . - ISBN 978-80-89825-02-8 . - 1 DVD-ROM, S. 154-155  
  A 603
  článok

  článok

 8. Trend v etiológii hnačkovitých ochorení u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2008-2012  / Strehárová A. ... [et al.] .  XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech : sborník abstrakt : 18.-20.6.2014, Plzeň . - ISBN 978-80-7177-971-1  
  Z 1782
  článok

  článok