Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne infekčné hrozby generované osadami so sociálne slabým etnikom: eticko-právna schéma minoritného etnika verzus ochrana verejného zdravia (list)  / S. Zábavová ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti . Infekcie u rizikových skupín a obetí katastrof. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 27, č. 3-5 (2018), s. 20-21  
  C 2876
  článok

  článok

 2. Etiológia ranových infekcií u migrantov, ktorí priplávali v roku 2018 na ostrov Lesbos z Turecka  / M. Jackulíková ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti . Infekcie u rizikových skupín a obetí katastrof. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 27, č. 3-5 (2018), s. 22  
  C 2876
  článok

  článok

 3. Infekcie v domovoch sociálnych služieb pre seniorov pri zabezpečovaní osobnej hygieny  / M. Kunošík ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti . Infekcie u rizikových skupín a obetí katastrof. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 27, č. 3-5 (2018), s. 16-17  
  C 2876
  článok

  článok

 4. Mýty a pravdy o zdravotnom stave migrantov v Európe  / Krčméry, V. ... [et al.] .  VII. slovenský vakcinologický kongres : zborník abstraktov určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov : 14.-16. január 2016, hotel Patria, Štrbské Pleso . - ISBN 978-80-89797-08-0 . - S. 10  
  Z 1897
  článok

  článok

 5. Nový fenomén infekcií u migrantov: Prečo chýbajú ochorenia vyvolané tzv. stredovekými patogénmi? (Krátka správa)  / Topoľská, A. ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti . Infekcie u rizikových skupín a obetí katastrof. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 27, č. 3-5 (2018), s. 12-13  
  C 2876
  článok

  článok