Výsledky vyhľadávania

 1. Aeromonas hydrophila a jej verejnozdravotný potenciál [elektronický zdroj]  / Naďová, K. - Daviničová, S. - Rusnáková, V. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 30  
  A 528
  článok

  článok

 2. Ako je to so zaočkovanosťou proti osýpkam na Slovensku? [elektronický zdroj]  / Hudečková, H. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 8  
  A 528
  článok

  článok

 3. Aktuálna epidemiologická situácia a trendy v diagnostike Bordetella pertussis. Slovensko v projekte ECDC na zosúladenie diagnostiky pertussis [elektronický zdroj]  / Maďarová, L. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 13  
  A 528
  článok

  článok

 4. Analýza výskytu vybraných alimentárnych nákaz v okresoch spádovej oblasti RÚVZ v Považskej Bystrici [elektronický zdroj]  / Dudáková, K. - Grendová, K. - Chromeková, N. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 32  
  A 528
  článok

  článok

 5. Asociácia socio-ekonomických faktorov s hodnotami BMI a hodnotami percenta tuku u detí školského veku [elektronický zdroj]  / Diabelková, J. - Frank, K. - Rimárová, K. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 38  
  A 528
  článok

  článok

 6. XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti  / zostavovateľ Mária Avdičová . - 1. vyd.  - Bratislava  : A‐medi management , 2016  - 1 CD-ROM  ISBN 978-80-89797-13-4   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 7. Epidemiológia invazívnych meningokokových nákaz v SR v r. 2015 [elektronický zdroj]  / Avdičová, M. - Jančulová, V. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 51  
  A 528
  článok

  článok

 8. Epidemiológia sepsy u detí [elektronický zdroj]  / Šagát, T. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 29  
  A 528
  článok

  článok

 9. Európska surveillance infekcií Clostridium difficile: pilotné sledovanie [elektronický zdroj]  / Garabášová, M. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 28  
  A 528
  článok

  článok

 10. Európsky projekt CENTER-TBI na zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu a jeho poslanie pre verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj]  / Rehorčíková, V. - Bražinová, A. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 36  
  A 528
  článok

  článok