Výsledky vyhľadávania

 1. Atlas epileptických záchvatů [elektronický zdroj] : verze 1.0  / Petr Marusič, Martin Tomášek  - Praha  : Triton , 2003  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 2. Epilepsie temporálního laloku - kazuistiky [elektronický zdroj]  / Martin Tomášek, Petr Marusič  - Praha  : Triton , 2006  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)   [1, z toho voľných 0]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 3. Klinická neuroanatomie CNS s neurologií a neurochirurgií [elektronický zdroj]  / Pavel Petrovický, Jan Krásenský  editor CD-ROM-u Jiří Brabec  - Praha  : TRITON , 2008  - 1 CD-ROM   [1, z toho voľných 0]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Ošetřovatelský proces a jeho realizace [elektronický zdroj] : současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zařízeních (výskumná zpráva)  / Valérie Tóthová a kol.  - Praha  : TRITON , 2009  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)   [1, z toho voľných 0]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 5. Příručka interní propedeutiky [elektronický zdroj]  / Jitka Zelenková ... [et al.] . - Vyd. 1  - Praha  : Triton , 2002  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj