Výsledky vyhľadávania

 1. Adenoidné vegetácie ako zdroj infekcie: bakteriologická analýza  / L. Buchelová, J. Trupl, J. Jakubíková .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 31-33  : Tab.  
  C 2791
  článok

  článok

 2. Ako zlepšiť súčasné terapeutické postupy infekcie horných dýchacích ciest: úloha fusafungínu  / Janka Jakubíková .  Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 2, č. 5 (2007), s. 263-264  
  C 3072
  článok

  článok

 3. Aktuálne farmakoterapeutiká 11, Penicilíny  / Vladimír Krčméry ml. ... [et al.]  - Martin  : Osveta , 1996  - 122 s.  ISBN 80-217-0602-3   [4, z toho voľných 4]
 4. Antibiotická liečba najčastejších infekčných ochorení v klinickej praxi. 1.  / Silvester Krčméry ... [et al.] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 8, č. 5 (2008), s. 299 a 301-309  : ilustr., schéma, tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 5. Antibiotiká v nemocničnej praxi na Slovensku  / Adela Lagin, Viliam Foltán .  Antibiotiká a rezistencia : interdisciplinárny časopis pre klinickú a laboratórnu medicínu. - ISSN 1336-1147 . - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 7-12  : ilustr. (aj fareb.), graf, tab.  
  C 3042
  článok

  článok

 6. Asociácie medzi rôznymi formami parodontitíd a systémovými ochoreniami. Časť 2.  / Michal Straka .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Č. 1 (2009), s. 16-17  
  C 2879
  článok

  článok

 7. Azitromycín (Sumamed, Pliva - Slovakofarma) v liečbe akútnych nekomplikovaných bakteriálnych respiračných infekcií u detí v ambulantnej praxi  / P. Jarčuška ... [et al.] .  Detský lekár. - ISSN 1335-0838 . - Roč. 5, č. 4 (1998), s. 37-41  : Tab.  
  C 2867
  článok

  článok

 8. Azitromycín (Sumamed, Pliva-Slovakofarma) v liečbe akútnych nekomplikovaných bakteriálnych respiračných infekcií u dospelých v ambulantnej praxi  / P. Jarčuška ... [et al.] .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 9(23), č. 1-2 (1999), s. 83-86  : Tab.  
  C 2599
  článok

  článok

 9. C-reaktivní protein  / Michal Hladík .  Ambulantná terapia : lekársky časopis. - ISSN 1336-6750 . - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 22, 24-25  : Obr., tab.  
  C 3050
  článok

  článok

 10. Čo by sme mali vedieť o syndróme bežnej variabilnej imunodeficiencie?  / Jana Straková .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 22, č. 3 (2012), s. 26 a 28-29  : ilustr., tab.  
  C 2659
  článok

  článok