Výsledky vyhľadávania

  1. Zamyslenie prekladateľa nad knihou Molekulárna neuropsychofarmakológia. Základy klinických neudovied [i.e. neurovied]  / Juraj Piško .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 19, č. 1-4 (2012), 1 elektronický optický disk, ppp1-2012-cla7.pdf, s. 43   (recenzia) 
    C 2877
    článok

    článok