Výsledky vyhľadávania

  1. Rozdiely v sacharidovej zložke bunkovej steny pri kvasinkovej a hýfovej forme Candida albicans významné pre možnú tvorbu glykokonjugovanej vakcíny [elektronický zdroj]  / Fiačanová I., Machová E. .  Správy klinickej mikrobiológie . XIV. Prowazekove dni : 14. a 15. marca 2016 Wellmess Hotel Patince : program, zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X . - Roč. 16, č. SA (2016), 1 elektronický optický disk, s. 28  
    C 3016
    článok

    článok