Výsledky vyhľadávania

 1. Informovanosť o chlamýdiových infekciách u študentov zdravotníckych odborov v okrese Trnava [elektronický zdroj]  / Rechtoríková, V. - Kačmariková, M. - Žampachová, A. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 49  
  A 528
  článok

  článok

 2. Význam Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum a Chlamydia trachomatis u infekcií novorodencov a dojčiat [elektronický zdroj] : Martin 7. - 8. február 2008  / Várady, Čisláková, Ohlasová .  Pokroky v neonatológii 3 [elektronický zdroj] . - samostatná príloha CD ROM (2008), súbor 19.pdf, 4 s.  : ilustr. (niektoré fareb.), obr., tab.  
  C 2959
  článok

  článok