Výsledky vyhľadávania

 1. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4-[3-(propoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazíniumchloridu (látka 6f)  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 270-274  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 2. Analýza a identifikácia biologicky aktívnych látok indukovaných myším herpetickým vírusom  / Vojs Staňová Andrea ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 110-114  : ilustr., obr.  
  C 3141
  článok

  článok

 3. Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu  / Andrea Machyňáková, Katarína Hroboňová, Jozef Čižmárik .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 12 (2014), s. 232-235  : ilustr., grafy, tab.  
  C 233
  článok

  článok

 4. Feochromocytóm: možnosti biochemickej diagnostiky  / Pavel Blažíček .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 10-11 a 13-15  : ilustr., grafy, obr., sch., tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 5. Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv I.  / Ružena Čižmáriková, Iveta Pechová, Katarína Bruchatá .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 80, č. 1 (2011), s. 9-16  : ilustr., obr.  
  C 233
  článok

  článok

 6. Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv. II, ACE-inhibítory  / Ružena Čižmáriková, Katarína Bruchatá, Andrej Némethy .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 10-14  : ilustr., obr.  
  C 233
  článok

  článok

 7. Možnosti použitia polymérov s molekulovými odtlačkami na selektívnu sorpciu niektorých derivátov fenylkarbámovej kyseliny  / M. Lachová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 77, č. 2 (2008), s. 37-40  : ilustr., obr., tab.  
  C 233
  článok

  článok

 8. Mutation screening of the BRCA1 gene in Slovak patients  / M. Tomka ... [et al.] .  Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685 . - Roč. 48, č. 6 (2001), s. 451-455  : Graf, obr.  
  C 720
  článok

  článok

 9. Stanovenie obsahu flavonoidov v jesenných listoch Ginkgo biloba L. kolorimetrickou a HPLC metódou  / D. Tekeľová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 75, č. 10-11 (2006), s. 272-279  : ilustr., tab.  
  C 233
  článok

  článok

 10. Štúdium chemického zloženia propolisu. IV., Analýza vodného extraktu propolisu  / J. Čižmárik ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 75, č. 10-11 (2006), s. 284-288  : ilustr., tab.  
  C 233
  článok

  článok