Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatívne HPLC usporiadanie pre kontrolu kvality liečiv  / L. Šoltés ... [et al.] .  Československá fyziologie : biomedicínsky časopis. - ISSN 1210-6313 . - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 27-28  
  C 643
  článok

  článok

 2. Analýza a špeciácia selénu v potravinových vzorkách a doplnkoch metódami kvapalinovej chromatografie  / S. Dokupilová, M. Hutta .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 79, č. 9 (2010), s. 253-259  : ilustr., tab.  
  C 233
  článok

  článok

 3. Effect of fast protein liquid chromatography fractionated salivary gland extracts from different ixodid tick species on interleukin-8 binding to its cell receptors  / Paulína Kocáková ... [et al.] .  Folia parasitologica : an international journal for parasitology. - ISSN 0015-5683 . - Vol. 49, no. 1 (2003), s. 79-84  : Grafy  
  C 1643
  článok

  článok

 4. Effect of gluco-monosaccharides and different conditions on digestion of hyaluronan by testicular hyaluronidase  / P. Bystrický, E. Machová, N. Kolarova .  General physiology and biophysics : an international journal. - ISSN 0231-5882 . - Roč. 21, č. 4 (2002), s. 463-469  : Grafy, obr.  
  C 2357
  článok

  článok

 5. Farmakokinetické a farmakodynamické aspekty liečby loratadínom  / K. Gazdíková ... [et al.] .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 10-14  : Graf, tab.  
  C 2659
  článok

  článok

 6. Feochromocytóm  / Ján Lángoš .  Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 4-14  : Obr.  
  C 3003
  článok

  článok

 7. Hodnocení lipofility potenciálních antituberkulotik - derivátů amidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny pomocí kapalinové chromatografie  / P. Kastner ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 244  
  C 233
  článok

  článok

 8. HPLC analýza morfínu a jeho metabolitov v biologických vzorkách  / J. Netriová, E. Blahová, E. Brandšteterová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 72, č. 9-10 (2003), s. 219-228  
  C 233
  článok

  článok

 9. Identification of toxicology relevant compounds  / Hrouzek J., Hrouzková S. .  Folia societatis medicinae legalis Slovacae : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti : refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society. - ISSN 1338-4589 . - Vol. 1, nr. 1 (2011), s. 135  
  C 3113
  článok

  článok

 10. Identifikace cukerné složky glykozidů po hydrolýze pomocí hydrofilní interakční kapalinové chromatografie (HILIC) s dvěma detektory  / Jiří Pazourek, Věra Špačková .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 80  : ilustr., graf  
  C 233
  článok

  článok