Výsledky vyhľadávania

 1. Anatomy and clinical applications of the mandibular nerve  / Krishnaraj Somayaji S. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 113, no. 7 (2012), s. 431-440  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 526
  článok

  článok

 2. Anteriórna luxácia sánky a Myrhaugova plastika  / Malachovský, I. ... [et al.] .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 34-38  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr.  
  C 2642
  článok

  článok

 3. Asymetrie tváre  / Hirjak, D., Janec, J., Beňo, M. .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 39-46  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr.  
  C 2642
  článok

  článok

 4. Benígna jednostranná hyperplazia kĺbnej hlavice mandibuly  / Jozef Mračna .  Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 11-12  : Obr.  
  C 2642
  článok

  článok

 5. Bochdalek skull (syngnathia): CT examination  / Klepacek I., Nanka O. .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 110, no. 12 (2009), s. 796-801  : ilustr., obr.  
  C 526
  článok

  článok

 6. Condensing osteitis in oral region  / D. Holly, R. Jurkovic, J. Mracna .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 110, no. 11 (2009), s. 713-715  : ilustr., obr.  
  C 526
  článok

  článok

 7. Contemporary skull development - palatal angle analysis  / Dostalova T ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 116, no. 3 (2015), s. 143-146  : ilustr., grafy, obr., tab.  
  C 526
  článok

  článok

 8. Diagnostické a terapeutické problémy pri cherubizme u detí a adolescentov  / D. Mozolová ... [et al.] .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - ISSN 1210-1931 . - Roč. 22, č. 4 (2008), s. 153-158  : ilustr. (čiernobiele), fotogr.  
  C 2510
  článok

  článok

 9. Diagnostika osteoporózy pomocou dentálnej rádiografie  / Richterová, L. ... [et al.] .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 42-46  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, tab.  
  C 2642
  článok

  článok

 10. Dolná snímateľná totálna zubná náhrada podopretá bikortikálnymi skrutkovými implantátmi  / Strecha, J., Bartáková, S., Prachár, P. .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 42-47  : ilustr. (prevažne fareb.), fotogr.  
  C 2642
  článok

  článok