Výsledky vyhľadávania

 1. Alojz Nociar: Alkohol, fajčenie a užívanie drog u detí a mládeže  / Lucia Žaryová .  Podpora zdravia. - ISSN 1335-3179 . - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 8-9   (recenzia) 
  C 2987
  článok

  článok

 2. Od teórie k praxi - význam hodnotenia stravovania v tehotnosti  / M. Bašková, T. Baška .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 121-124  : Obr., tab.  
  C 2869
  článok

  článok

 3. Róbert Šimončič, Soňa Dvorská: Choroby žlčníka a liečebná výživa  / Lucia Žáryová .  Podpora zdravia. - ISSN 1335-3179 . - Roč. 3, č. 3 (1999), s. 10   (recenzia) 
  C 2987
  článok

  článok

 4. Viliam Bada: Ako predchádzať chorobám srdca a ciev  / Lucia Žáryová .  Podpora zdravia. - ISSN 1335-3179 . - Roč. 3, č. 3 (1999), s. 10   (recenzia) 
  C 2987
  článok

  článok

 5. Viliam Bršiak: Treba hovoriť o drogách  / Lucia Žaryová .  Podpora zdravia. - ISSN 1335-3179 . - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 8   (recenzia) 
  C 2987
  článok

  článok