Výsledky vyhľadávania

  1. 1. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 2.-4.10.1997 . 1997. Roč. 52, suppl. 1  - Praha  : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně , 1997  - 130 s. (Česko-slovenská pediatrie; Roč. 52, suppl. 1 (1997))   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. 11. ogólnopolskie sympozjum sekcji gastroenterologii dzieciecej i zywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego : materialy naukowe, Zabrze, 19-21 wrzesnia 1996 roku, Slaskie centrum pediatrii w Zabrzu . 1996, Nr. 3, Suppl. 1  - Lódž  : Polskie Towarzystwo Pediatryczne , 1996  - 401 s. (Przeglad pediatryczny; Suppl. 1)   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice  / Alica Kapellerová, László Kovács . - 1. vyd.  - Bratislava  : Slovak Academic Press , 2005  - 200 s.  ISBN 80-89104-70-3   [1, z toho voľných 1]
  4. 2. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí : Plzeň, 25.-28.9.1996 . 1996. Roč. 51, suppl. 1  - Praha  : Práce , 1996  - 120 s. (Česko-slovenská pediatrie; Roč. 51, suppl. 1 (1996))   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. 29. pracovná konferencia venovaná 70. výročiu založenia Univerzity Komenského : poriadaná SLS a Slov. ped. spol. a 2. Detskou klinikou DFN, Bratislava, 27.4.1989. Zborník  - Bratislava  : Krajský ústav národného zdravia , 1989  - 81 s.   [2, z toho voľných 2]
  6. 2nd world congress on pediatric intensive care 1996 : Rotterdam, Netherlands, 23-26 June 1996. Abstracts of oral presentations, posters and nursing programme  / edit. E. van der Voort, D. Tibboel, W. de Groot-Bolluyt . 1996. Vol. 22, Suppl. 2  - Berlin  : Springer , 1996  - s. 157-261 (Intensive Care Medicine; Suppl. 2)   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. 3. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí : Brno, 9.-12.9.1998 . 1998. Roč. 53, suppl. 1  - Praha  : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně , 1998  - 100 s. (Česko-slovenská pediatrie; Roč. 53, suppl. 1 (1998))   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. 30 Jahre Hepatologie und Gastroenterologie : Entwicklungen und Fortschritte im Spiegel von 100 Falk Symposien  / Wolfgang Gerok  - München  - Wien  - Baltimore, Md.  : Urban & Schwarzenberg , c1998  - xv, 522 s.  ISBN 3-541-18511-2   [1, z toho voľných 1]
  9. 30 rokov pediatrického smeru Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : zborník slávnostnej vedeckej konferencie, ktorú usporiada Lekárska fakulta UK a Katedra pediatrie II. LFUK v Bratislave dňa 22.-23.IV.1982  / zost. Jaroslava Michaličková, Alica Kapellerová, Fridrich Kamenický  recenzovali Ivan Hulín, Ján Gvozdják  - Bratislava  : Krajský ústav národného zdravia , 1982  - 145 s.   [1, z toho voľných 1]
  10. The 36th Annual meeting of ESPGHAN [European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition] : Prague, June 4-7, 2003  - 265 s.   [1, z toho voľných 1]