Výsledky vyhľadávania

 1. Aké je dnes postavenie fibrátov (fenofibrátu) v liečbe či prevencii kardiovaskulárnych príhod?  / J. Murín .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2011), s. 13-15  : ilustr., tab.  
  C 3114
  článok

  článok

 2. Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi  / Ľubomíra Fábryová .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 11, č. 6 (2014), s. 199-204  
  C 3028
  článok

  článok

 3. Poškodenie pečene nimesulidom u pacientky s autoimunitnou hepatitídou  / Mária Belovičová ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 55, č. 7-8 (2006), s. 341-344  : grafy, obr., tab.  
  C 480
  článok

  článok

 4. Úloha fibrátov v statínovom svete  / Ľubomíra Fábryová .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 6, č. 11 (2009), s. 444-447  : ilustr. (fareb.), grafy, schémy  
  C 3028
  článok

  článok