Výsledky vyhľadávania

 1. Etiológia dermatitídy vulvy  / A.M. Crone ... [et al.] .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 51  
  C 3015
  článok

  článok

 2. Kazuistický prípad pacientky s extramamárnou Pagetovou chorobou postihujúcou vulvu s klinickými prejavmi lichen sclerosus  / Pappová, T. ... [et al.] .  XII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou : 9. - 11. jún 2016, hotel Grand Jasná, Demänovská dolina, Slovenská republika : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89305-39-1 . - S. 17  
  Z 1924
  článok

  článok

 3. Mediterrane an conference on lower female genital tract disease, Eilate, Izrael, 3.-6. máj 1998  / Jozef Kállay .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 5, č. 3 (1998), s. 146-148  
  C 2869
  článok

  článok

 4. Neinfekčné príčiny vulvodýnie a pruritu vulvy  / Richard Schwarz .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 15/29, č. 5-6 (2005), s. 138-142  
  C 2599
  článok

  článok

 5. Nemoci zevních rodidel. Část I.  / Libor Ševčík, Yvetta Vantuchová .  Dermatológia pre prax. - ISSN 1337-1746 . - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 22-26  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3084
  článok

  článok

 6. Synechia vulvae infantum  / Hana Kosová .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 19, č. 2 (2018), s. 68-70  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3070
  článok

  článok

 7. Vulvárna histiocytóza z Langerhansových buniek  / Miloš Mlynček, Peter Uharček .  Klinická onkologie. - ISSN 0862-495X . - Roč. 18, č. 4 (2005), s. 134-137  
  C 2637
  článok

  článok

 8. Vulvovaginálna oblasť - fyziologické pomery, diskomfort, liečba  / Tatiana Geročová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 111-121  : ilustr., schéma, tab.  
  C 233
  článok

  článok

 9. Vulvovaginálny diskomfort a poruchy pošvového prostredia : Špaček Jiří, Buchta Vladimír, Jílek Petr a kolektiv .  Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 14, č. 11-12 (2015), s. 24  : ilustr. (fareb.), fotogr.   .  Odborná príloha . - , č. 148 (2015)  : ilustr. (fareb.), fotogr.   (recenzia) 
  C 3031
  článok

  článok