Výsledky vyhľadávania

  1. Administratíva a zdravotnícka dokumentácia  / Magdaléna Garová, Iveta Valentová, Karol Gara  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2003  - 118 s.  ISBN 80-8063-135-2   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. Afázia : diagnostika, klasifikácia, terapia  / Anna Hrnčiarová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Kalligram , 2010  - 144, XXXI s. (Učebnice Kalligramu)  ISBN 978-80-8101-334-8   [1, z toho voľných 1]
  3. Aktuality z detskej ortopédie. I.  / Milan Kokavec ml. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2010  - 112 s.  ISBN 978-80-89171-67-5   [3, z toho voľných 1]
  4. Aktuálne kapitoly z infektológie  / Anna Strehárová a kolektív . - 1. vyd.  - Bratislava  - Trnava  : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  : Typi Universitatis Tyrnaviensis , 2007 , 2007  - 292 s.  ISBN 978-80-8082-108-1   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  5. Alergológia  / Martin Hrubiško ... [et al.] . - 1. slov. vyd.  - Martin  : Osveta , 2003  - 518 s.  ISBN 80-8063-110-7   [2, z toho voľných 2]
  6. Alkohol - drogy - závislosti : psychické poruchy spojené s užívaním návykových látok  / Eduard Kolibáš, Vladimír Novotný . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2007  - 257 s.  ISBN 978-80-223-2315-4   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  7. Anatómia, fyziológia a patofyziológia reči  / Daniela Ostatníková  rec. Anna Holomáňová, Aurélia Kerekrétiová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Asklepios , 2003  - 107 s.  ISBN 80-7167-046-4   [2, z toho voľných 2]
  8. Anatómia ľudského tela 1  / Peter Mráz ... [et al.] . - 3. vyd.  - Bratislava  : Slovak Academic Press , 2015  - xvii, 509 s.  ISBN 978-80-89607-37-2   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Anatómia ľudského tela 1  / Peter Mráz ... [et al.] . - 1. vyd.  - Bratislava  : Slovak Academic Press , 2004  - xvii, 509 s.  ISBN 80-89104-57-6   [10, z toho voľných 10]
  10. Anatómia ľudského tela 2  / Peter Mráz ... [et al.] . - 1. vyd.  - Bratislava  : SAP - Slovak Academic Press , 2006  - viii, 487 s.  ISBN 80-89104-96-7   [10, z toho voľných 10]