Výsledky vyhľadávania

 1. Antibiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve  / Eva Grey, Patrícia Trizuljaková, Margareta Kačmaríková .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 1, č. 4 (2004), s. 221-223  
  C 3028
  článok

  článok

 2. Levosimendan pri liečbe srdcového zlyhávania  / Peter Lesný ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 6 (2005), s. 301-306  : Grafy, tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 3. Neantikoncepčné benefity kombinovanej hormonálnej antikoncepcie  / Zuzana Petrovičová ... [et al.] .  Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3425 . - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 74-78  : ilustr., graf  
  C 3052
  článok

  článok

 4. Vitamín C - čo o ňom (ne)vieme  / Ján Buchanec ... [et al.] .  Klinická farmakologie a farmacie. - ISSN 1212-7973 . - Roč. 19, č. 1 (2005), s. 53-56  : Tab.  
  CD 37
  článok

  článok