Výsledky vyhľadávania

 1. Akútna hemolytická potransfúzna reakcia - nový pohľad na patofyziológiu a liečbu  / D. Cupaníková .  Hematológia a transfuziológia. - ISSN 1335-2075 . - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 3-7  : Tab.  
  C 2667
  článok

  článok

 2. Akútne poškodenie obličiek (APO) - definícia, nové prístupy  / Miroslav Šašinka, Katarína Furková .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 233-237  : ilustr., tab.  
  C 3072
  článok

  článok

 3. Akútne poškodenie obličiek - včasná diagnostika pomocou NGAL - lipokalínom-2  / Martin Demeš, Eliška Demešová .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 62, č. 5 (2013), s. 182-184  : ilustr., tab.  
  C 480
  článok

  článok

 4. Hemolyticko uremický syndróm  / Ivana Dedinská ... [et al.] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 114-117  
  C 3021
  článok

  článok

 5. Klinická nefrologie  / Vladimír Tesař, Ondřej Viklický a kol. . - 2., zcela přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : GRADA Publishing , 2015  - xxix, 525 s., [1] s. fareb. tab. príloha  ISBN 978-80-247-4367-7   [1, z toho voľných 0]
 6. Koncentrácia lipokalínu asociovaného so želatinázou (NGAL) v moči u pacientov s pokročilým chronickým srdcovým zlyhávaním a pacientov po ortotopickej transplantácii srdca  / Eliška Demešová, Eva Goncalvesová, Peter Ponťuch .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 62, č. 11 (2013), s. 400-404  : ilustr., grafy, tab.  
  C 480
  článok

  článok

 7. Kontrastová nefropatia  / Milan Pavlovič .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 196  
  C 3021
  článok

  článok

 8. Nefrológ a intenzivista  / M. Mydlík, K. Derzsová .  Aktuality v nefrologii : časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin. - ISSN 1210-955X . - Roč. 11, č. 4 (2005), s. 120-123  : Tab.  
  CD 48
  článok

  článok

 9. Perioperačná liečebná starostlivosť  / Juraj Olejník a kol.  - Bratislava  : Ebner , 1999  - 236 s.  ISBN 80-968184-7-3   [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 10. Poškodenie pečene a obličiek po akútnych otravách : prednesené na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach dňa 26. apríla 2004 na XI. memoriáli profesora F.Póra  / M. Mydlík, K. Derzsiová .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 51, č. 6 (2005), s. 671-675  : Tab.  
  C 137
  článok

  článok