Výsledky vyhľadávania

 1. Farmakológia antiinfekčných liečiv : učebnica pre poslucháčov farmaceutickej fakulty  / Magdaléna Kuželová, Božena Kovácsová, Pavel Švec  - Martin  - Bratislava  : Osveta  : Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského , c2009  - 184 s.  ISBN 978-80-8063-327-1   [1, z toho voľných 0]
  Farmakológia antiinfekčných liečiv

  kniha

 2. Kapitoly zo všeobecnej klinickej farmakológie pre farmaceutov  / Kuželová, M. - Švec, A. - Švec, P.  - Bratislava  : Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2011  - 196 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha

 3. Memorix klinickej farmakológie a liekov  / Milan Kriška ... [et al.]  recenzenti Ivan Ďuriš, Pavel Švec  - Bratislava  : SAP - Slovak Academic Press , 2006  - 610 s.  ISBN 80-89104-92-4   [2, z toho voľných 1]
  Memorix klinickej farmakológie a liekov

  kniha

 4. Metodická príručka pre poskytovanie biochemických vyšetrení v lekárni  / Peter Matejka, Pavel Švec  - Bratislava  : Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2014  - s. 33  ISBN 978-80-223-3701-4   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 5. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike IX . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave , 2014  - s. 124  ISBN 978-80-223-3651-2   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 6. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike : memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., 13. ročník. IV  / eds. Pavel Švec, Ján Kyselovič . - Vyd. prvé  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2009  - 94 s.  ISBN 978-80-223-2742-8   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 7. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike : memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., 14. ročník. V  / eds. Pavel Švec, Ján Kyselovič, Magdaléna Kuželová . - Vyd. prvé  - Bratislava  : Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského , 2010  - 148 s.  ISBN 978-80-223-2883-8   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 8. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike VI  / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová, Ján Kyselovič  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2011  - 163 s.  ISBN 978-80-223-3073-2   [4, z toho voľných 4]
  kniha

  kniha

 9. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike VII  / editori Pavel Švec, Magdaléna Kuželová, Ján Kyselovič . - Vyd. prvé  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta , 2012  - 128 s.  ISBN 978-80-223-3271-2   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 10. Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike X  / editori Magdaléna Kuželová, Pavel Švec . - Prvé vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta , 2015  - 147 s.  ISBN 978-80-223-3924-7   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha