Výsledky vyhľadávania

 1. Doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc., osemdesiatročný  / Katarína Daňová, Jozef Turay, Daniel Magula .  Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551 . - Č. 3-4 (2012), s. 40-41  : ilustr., fotogr.  
  C 2879
  článok

  článok

 2. Doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc. jubiluje  / Jozef Turay .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 3-4  
  C 2971
  článok

  článok

 3. Druhý svetový kongres klinickej lipidológie : 5. - 7. 12. 2014, Viedeň, Rakúsko  / Jozef Turay .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 18, č. 3-4 (2014), s. 669-670  
  C 2971
  článok

  článok

 4. Dvadsiate narodeniny časopisu Ateroskleróza  / Jozef Turay ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 20, č. 1-2 (2016), s. 889-890  
  C 2971
  článok

  článok

 5. Dyslipoproteínémie  / Turay, J., Vozár, J. .  Štandardné diagnostické postupy . - ISBN 80-88824-84-2 . - S. 218-223  
  K 46897, K 53685, K 55348, K 56440, K 56441, K 56625, K 57467
  článok

  článok

 6. Dyslipoproteinémie a ateroskleróza  / Jozef Turay .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - Roč. 2, č. 28, Lekárske listy (1997), s. 3  : Tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Edukačné programy  / Jozef Turay .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 53  
  C 2971
  článok

  článok

 8. Effect of abdominal obesity on blood pressure in subjects with comparable body mass index  / Vohnout B. ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 20, no. 5 (2011), s. 453-454  : ilustr., tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Endpointy kongresu z Marakešu - exotika a vedecký pokrok  / Turay J. .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 12, č. 3-4 (2008), s. 65  
  C 2971
  článok

  článok

 10. HDL cholesterol, alebo HDL častica?  / Turay J. .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 19, č. 3-4 (2015), s. 794-801  : ilustr., niektoré fareb., obr., tab.  
  C 2971
  článok

  článok