Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy urogenitálnej tuberkulózy  / M. Obšitník ... [et al.] .  Slovenská rádiológia. - ISSN 1335-0625 . - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 58  
  C 2857
  článok

  článok

 2. Akútna glomerulonefritída  / M. Šašinka .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 225-233  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 3. Akútna renálna insuficiencia  / M. Mydlík .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 645-665  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 4. Akútna renálna insuficiencia u detí  / Šašinka, M., Furková, K. .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 665-676  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 5. Alportov syndrom  / M. Šašinka, L. Kovács .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - s. 464-467  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 6. Artériová hgypertenzia pri chronickej dialyzačnej liečbe  / Okša, A. .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - s. 636-638  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 7. Cella media distance in human brain in relation to age and gender  / Ragan L. ... [et al.] .  Biomedical papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic . - Vol. 153, no. 4 (2009), s. 307-313   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 8. Cystické choroby a dysplázie obličiek  / Kovács L., Šašinka M. .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 407-453  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 9. Dedičné glomerulopatie  / Miroslav Šašinka, László Kovács .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 457-475  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 10. Dedičné tubulopatie  / Kovács, L., Šašinka, M. .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok