Výsledky vyhľadávania

 1. 105th birth anniversary of professor František Pór, M.D.  / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Marta Jiroušková .  Prague medical report : multidisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. - ISSN 1214-6994 . - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 209-214  : Obr.  
  C 489
  článok

  článok

 2. X. memoriál profesora MUDr. Františka Póra : prednes na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov pri príležitosti 10. memoriálu profesora MUDr. F. Póra, Košice, 28.4.2003  / Mydlík M., Derzsiová K., Jiroušková M. .  Sborník lékařský . - Roč. 104, č. 4 (2003), s. 425-430   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 3. Vývoj zdravotníctva v Košiciach v 19. stororčí [i.e. storočí], vznika [i.e. vznik a] činnosť lekárskeho spolku  / Jiroušková, Marta .  MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba . - s. 135-139   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 4. Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období  / Anna Falisová  rukopis posúdili Marta Jiroušková, Miroslav Morovics . - 1. vyd.  - Bratislava  : Veda , 1999  - 203 s.  ISBN 80-224-0544-2   [1, z toho voľných 1]
 5. Z histórie zdravotníctva na východnom Slovensku (v rokoch 1918-1938)  / Jiroušková M, Kováč P.  - Košice  : KÚNZ , 1988  - 23 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha