Výsledky vyhľadávania

 1. Ako hodnotiť anemický syndróm pacientov s MDS na hematologickej ambulancii?  / Mikušková E., Demitrovičová Ľ. .  Vaskulárna medicína. Suplement . XXIII. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou : 19. - 21. máj 2016, Martin : program a abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 8, č. S1 (2016), s. 17  
  CP 3098
  článok

  článok

 2. Ako správne vybrať liečebnú alternatívu pre pacienta s komorbiditou - práca s CIRS  / E. Mikušková ... [et al.] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis . VI. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou: 17. - 19. október 2013, Bratislava : abstrakty prednášok. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 13, č. S [abstr.] (2013), s. 29  
  C 3021
  článok

  článok

 3. Antihypertenzíva registrované v SR k 29.6.2004  / Eva Mikušková .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 167-171  
  C 3028
  článok

  článok

 4. Antiinfektíva (registrované k 29.6.2004)  / Eva Mikušková .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 2, č. 11 (2005), s. 477-481  : Tab.  
  C 3028
  článok

  článok

 5. BCR-inhibítory v liečbe CLL u pacientov s deléciou 17p  / E. Mikušková, Ľ. Demitrovičová, I. Oravcová .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis . VII. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou : 20.- 22. október 2016, Bratislava. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 16, č. S7 (2016), s. 42  
  C 3021
  článok

  článok

 6. CAMELIA Česká republika a Slovensko v projektu: The European treatment outcome study (EUTOS) pro CML  / K. Indrák ... [et al] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis . VII. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou : 15. - 17. október 2014, Bratislava : abstrakty prednášok. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 14, č. S [abstr.] (2014), s. 8  
  C 3021
  článok

  článok

 7. Čo potrebujeme vedieť o B-bunkovej signalizácii?  / Eva Mikušková, Ľudmila Demitrovičová .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Varia . - Č. 23 (2014), s. 15-18  : ilustr. (fareb.), sch., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Detská linka pomoci  / Mária Jamrichová, Eva Mikušková .  Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania - zdravo, pozitívne a harmonicky. - ISSN 1336-4243 . - Roč. 2, č. 4/2004, s. 17  
  C 3059
  článok

  článok

 9. Diagnostika a prognostické skóre u pacienta s myelodysplastickým syndrómom  / Eva Mikušková, Stanislava Fliegová, Juraj Chudej .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 13, č. 5 (2018), s. 320-326  : ilustr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 10. Diagnostika chronickej myelocytovej leukémie  / Ľudmila Demitrovičová ... [et al.] .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 110-114  : ilustr., obr., sch., tab.  
  C 3069
  článok

  článok