Výsledky vyhľadávania

 1. Abstracts : XXXIXth Interdisciplinary conference on experimental and clinical study of higher nervous functions  / in cooperation with Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris; organising committee Fedor Jagla ... [et al.]  - [94] listov   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 2. Aterosklerotické choroby : epidemiológia a prevencia z pohľadu klinickej praxe  / Igor Riečanský . - 1. vyd.  - Bratislava  : HERBA , 2009  - 244 s. (Malá lekárska knižnica; Zv. 27)  ISBN 978-80-89171-64-4   [3, z toho voľných 3]
  Aterosklerotické choroby

  kniha

 3. Epidemiológia  / Pavol Bakoss ... [et al.] . - 2. doplnené a aktualizované vydanie  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2008  - 520 s.  ISBN 978-80-223-2417-5   [11, z toho voľných 9, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Epidemiológia  / edit. Pavol Bakoss . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2005  - 486 s.  ISBN 80-223-1989-9   [8, z toho voľných 8]
  kniha

  kniha

 5. Realizácia a výsledky kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike  / Igor Riečanský, Anna Egnerová  - Bratislava  : Ústav zdravotnej výchovy , 1990  - 62 s.   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 6. Slovenská kardiológia 1919 - 2015  / Igor Riečanský . - Vydanie prvé  - Bratislava  : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. , 2016  - 215 s.  ISBN 978-80-89631-51-3   [2, z toho voľných 2]
  Slovenská kardiológia 1919 - 2015

  kniha

 7. Srdcové zlyhanie  / Igor Riečanský  - Bratislava  : HERBA , 1998  - 300 s. (Malá lekárska knižnica; zv. 2)  ISBN 80-967020-9-2   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 8. Účinok digitalisu na patologicky zmenené srdce pri kardiochirurgickom výkone : správa o riešení VÚ ŠPZV č. VII-4-2/10  / Riečanský I., Barta E., Bilčíková E, et al.  - Bratislava  : ÚKVCH , 1989  - 21 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha