Výsledky vyhľadávania

 1. 5-years consultations about safe drugs useing pregnancy and lactation  / L. Magulová, J. Sirotiaková, M. Göböová et al. .  Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology . - 97, Suppl. I (2005), 81   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 2. Antiepileptiká  / Göböová, M. - Janeková, E. .  Interakcie liečiv v klinickej praxi . - ISBN 80-89104-53-3 . - S. 229-246  
  K 51100
  článok

  článok

 3. Antiparkinsoniká  / M. Göböová, T. Göbö, L. Božeková .  Interakcie liečiv v klinickej praxi . - S. 229-255   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 4. Consultations on safe drugs use in pregnancy and lactation  / L. Magulová ... [et al.] .  Pharmacy World and Science . - vol. 27 (2005), 2   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 5. Consultations on safe drugs use in pregnancy and lactation : book of abstracts .  33. European Symposium on Clinical Pharmacy . - s. 38   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. Dávkové režimy gentamicínu vo vzťahu k efektivite a bezpečnosti liečby  / L. Magulová ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 14, č. 3-4 (2005), s. 116-120  : Tab.  
  C 2876
  článok

  článok

 7. Diuretiká  / J. Tisoňová, S. Filipová .  Interakcie liečiv v klinickej praxi . - ISBN 80-89104-53-3 . - s. 130-135  
  K 51100
  článok

  článok

 8. Drug use - problem in pregnancy  / A. Ďurišová, L. Magulová .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 105, no. 3 (2004), p. 123-124  : Tab.  
  C 526
  článok

  článok

 9. Farmaceutická starostlivosť a jej aplikácia v klinickej praxi  / Lívia Magulová, Tatiana Foltánová .  Klinická farmakologie a farmacie. - ISSN 1212-7973 . - Roč. 22, č. 4 (2008), s. 161-164  
  CD 37
  článok

  článok

 10. Farmakokinetické interakcie liečiv  / Magulová, L., Trnovec, T. .  Pharma journal : lekárnický časopis. - ISSN 1335-0633 . - Roč. 10 (2000), s. 130-132  
  C 2835
  článok

  článok