Výsledky vyhľadávania

 1. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia  / Vladimír Novotný .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 6, č. 2 (1999), s. 107-108  
  C 2877
  článok

  článok

 2. 45. česko-slovenská psychofarmakologická konference  / Martin Anders .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 4 (v SR 2), č. 2 (2003), s. 94  
  C 3032
  článok

  článok

 3. 46. česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník  / Martin Anders .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 5, č. 2 (2004), s. 94-95  
  C 3032
  článok

  článok

 4. 47. česko-slovenská psychofarmakologická konference  / Martin Anders, Zuzana Lattová .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 6, č. 2 (2005), s. 110  
  C 3032
  článok

  článok

 5. Adiktologická problematika na 47. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii  / V. Novotný .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 40, č. 1 (2005), s. 54-56  
  C 1611
  článok

  článok

 6. Adiktologická problematika na 50. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii  / V. Novotný .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 43, č. 1 (2008), s. 61-62  
  C 1611
  článok

  článok

 7. AT problematika na 53. česko - slovenskej psychofarmakologickej konferencii : Jeseník, 5. - 9. január 2011  / L. Frankovič .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 46, č. 2 (2011), s. 118-120  
  C 1611
  článok

  článok

 8. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference  / Ladislav Hosák .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 100 a 102  
  C 3032
  článok

  článok

 9. Problematika alkoholizmu a drogových závislostí na 39. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii (Jeseník 3.-7.1.1997)  / E. Kolibáš .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 32, č. 2 (1997), s. 127-129  
  C 1611
  článok

  článok

 10. Zpráva o průběhu 44. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník konané 5.-9. ledna 2002  / Martin Anders .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 1, č. 2 (2002), s. 84-86  
  C 3032
  článok

  článok