Výsledky vyhľadávania

 1. The 11th international review of bipolar disorders : 4. - 6. apríla 2011, Rím  / Dagmar Breznoščáková .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 12, č. 2 (2011), s. 86  
  C 3032
  článok

  článok

 2. 2011 ESTMJS/ASTMJS : vnútorné poruchy TMK, spoločné každoročné stretnutie, Rím, 14.-16. apríl 2011  / Dušan Hirjak .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 56  
  C 2642
  článok

  článok

 3. 40th ESCP Sympozium on Clinical Pharmacy : Dublin, Ireland 18 - 21 october 2011  / Mária Göböová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 17, č. 2 (2012), s. 38-39  : ilustr., fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 4. 5. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve : 26. februára 2011, Nitra  / Pavlína Hrtoňová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. - ISSN 1336-183X . - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 6  
  C 3040
  článok

  článok

 5. 7. ročník školy urológie  / text pripravila Danica Fačkovcová .  Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis. - ISSN 1336-7579 . - Roč. 7, č. 2-3 (2011), s. 87-88  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3073
  článok

  článok

 6. ACLF - superpozice akutního jaterního selhání na chronické  / Šperl J. .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 3, supl. 1 (2011), s. 21-22  
  C 3096
  článok

  článok

 7. Adiktologické postrehy z 24. kongresu ECNP : Paríž 3. - 7. 9. 2011  / Vladimír Novotný .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 46, č. 5 (2011), s. 308-310  
  C 1611
  článok

  článok

 8. Adultná forma Pompeho choroby - kazuistika  / I. Martinka ... [et al.] .  Neurológia pre prax : [suplement] . Abstrakty : IV. neuromuskulárny kongres : 22. neuromuskulární symposium : XII. konferencia o neuromuskulánych ochoreniach : 5.- 6. máj 2011, City Hotel Bratislava, Bratislava. - ISSN 1337-4451 . - Roč. 12, č. S2 (2011), s. 41-42  
  CP 3034
  článok

  článok

 9. ADVANCE stratégia liečby DM 2. typu  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXI. ročník Diabetologických dní a XXXIX. ročník Reimanových dní : 15. - 17. jún 2011, Prešov. - ISSN 1336-4871 . - Č. 11 (2011), s. 20 a 22-26  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Age Explorer : alebo Spoznávanie života sedemdesiatnika  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . X. slovenský geriatrický kongres a 37. Gressnerove dni : 21. - 23. september 2011, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2011), s. 14 a 16  
  CP 2939
  článok

  článok