Výsledky vyhľadávania

 1. 8. medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách - IPC 2014 : 24. - 26. 6. 2014, Budapešť  / Alžbeta Tóhátyová, Milan Kuchta .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 231  
  C 3072
  článok

  článok

 2. AGM 2014. Výročné valné zhromaždenie FEPPD .  Zubný technik : odborný časopis. - ISSN 1335-6240 . - Roč. 25, č. 2 (2014), s. 12-17  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 2949
  článok

  článok

 3. Akadémia astmy 2014  / Monika Laššánová, Štefan Laššán .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Akadémia astmy 2014 : 14. - 15. marec 2014, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [apríl 2] (2014), s. 3-19  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., schémy  
  CP 2939
  článok

  článok

 4. Akadémia nosa : prvý blok prednášok  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Akadémia nosa : 5. - 6. december 2014, Bystrá - Tále. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [január 2] (2015), s. 3-13  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 5. Aklidíniumbromid a jeho postavenie v algoritme liečby CHOCHP podľa GOLD 2014  / Monika Laššánová, Štefan Laššán .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov : 22. - 24. máj 2014, Bardejovské kúpele. - ISSN 1336-4871 . - Č. 7 (2014), s. 13-14 a 16-20  : ilustr. (prevažne fareb.), fotogr., graf, schémy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. Ako vieme svojím rozhodnutím ovplyvniť prognózu hypertonika?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 19. kongres SKS s medzinárodnou účasťou : 9. - 11. október 2014, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2014), s. 41-42 a 44-48  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Aktuality z programu XII. kardiologického dňa Medzibodrožia  / Ján Murín, Ľudovít Gašpar .  Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 12, č. 3 (2014), s. 34  
  C 2814
  článok

  článok

 8. Ambulantná jednotka srdcového zlyhávania  / Alena Mosnárová .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 13-16  : ilustr., fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 9. 39. Angiologické dni Praha  / Helena Rusnáková .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 12-14  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 2939
  článok

  článok

 10. Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 7. Tatranské kardiologické dni : 9. - 11. 2014, Štrbské Pleso : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 4 (2014), s. 34-39  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok